DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Statut soutěžního testu TOP DELIKATESA

1. Pořadatelé

Společnost Vego Prag, s.r.o. je pořadatel veletrhu Víno&Delikatesy ve spolupráci s odbornými časopisy uvedenými na webu www.vinodelikatesy.cz jako mediální partneři veletrhu. Předseda degustační hodnotící komise soutěžního testu delikates je František Veselý, ředitel veletrhu. Hodnotící komise je sestavena ze zástupců redakcí odborných periodik, především z oblasti gastronomie, či Food and Beverages a ze zástupců pořadatele veletrhu. Členové organizačního výboru jsou Dagmar Salabová a Ing. Marek Gloser.

2. Určení soutěžního testu

Soutěžní test je otevřen pro všechny delikatesy, včetně nápojů (destiláty, nealko, pivo) kromě vína. K testu se mohou přihlásit jen výrobky, které splňují české hygienické a zdravotní normy a které jsou běžně k dostání na trhu.

3. Poplatek

Pro všechny účastníky je účast v soutěžním testu zdarma (pouze za produkty). Podmínkou pro účast v soutěžním testu Top Delikatesa je, pokud v tomto testu zvítězíte, zúčastnit se budoucího veletrhu Víno&Delikatesy jako vystavovatel či spoluvystavovatel.

4. Minimální množství surovin

Účastník testu dodá vzorky pro hodnocení v celkové hodnotě 3 000 Kč ve velkoobchodní ceně produktu bez DPH. Nejprve zašle produkty za 1 000 Kč. Po předběžném začlenění organizátorem, že se produkt může ucházet o Top Delikatesu, zašle další produkty v hodnotě 2 000 Kč. V případě, že účastník testu již za nějaký jeho produkt ocenění Top Delikatesa získal, dodá vzorky v celkové hodnotě 2 000 Kč. Tedy nejprve za 1 000 Kč a po předběžném začlenění dodá další produkty pouze v hodnotě 1 000 Kč. Ve zvláštních případech lze množství vzorků dohodnout s předsedou hodnotící komise.

5. Přihláška

Účastník testu musí řádně vyplnit přihlášku s údaji o výrobci a o každém vzorku. Přihláška je umístěna na portálu www.topdelikatesa.cz . Vytištěnou přihlášku (pro každý vzorek nutno vyplnit separátní přihlášku) pak přiloží k vzorkům delikates.

6. Odběr vzorků

Odběr vzorků, s vyplněnou přihláškou pro každý vzorek,  proběhne doručením na adresu Vego Prag s. r.o., Jeseniova 77, Praha 3. tel.: 222 580 040, v pracovní dny od 9 hod. do 15.00 hod., v den domluvený s předsedou hodnotící komise.

7. Termín a místo hodnocení

Hodnocení vzorků bude probíhat v dohodnutých dnech v prostorách společnosti Vego Prag, organizátora veletrhu Víno&Delikatesy.  

8. Hodnotící komise

Členy odborné komise jmenuje organizátor z řad odborné veřejnosti. Předpokladem je dlouholetá zkušenost v oboru gastronomie. Komise se skládají nejméně ze čtyř členů a předsedy, který má zkušenosti z národních či mezinárodních soutěží. Hodnocení předsedy komise se započítává do celkového hodnocení. Každá komise hodnotí v jednom dni nejvýše 20 vzorků, průměrná doba na hodnocení vzorků jsou nejméně 3 minuty. Funkce hodnotitele je čestná a nezastupitelná.

9. Předseda degustační hodnotící komise

Organizaci hodnocení řídí předseda degustační hodnotící komise, mající zkušenosti s organizací národních nebo mezinárodních soutěží, který zároveň dbá na dodržování statutu a nestrannost při vyhodnocování. Předseda degustační komise řeší také případné spory a nejasnosti vzniklé při hodnocení.

10. Podmínky hodnocení

Místnost pro hodnocení musí být dobře větraná a zajištěná proti vedlejším vlivům. Podávání vzorků delikates musí probíhat tak, aby degustátor neměl možnost poznat identitu předkládaného vzorku. Degustátor má k dispozici u předkládaných vzorků delikates, pouze evidenčního číslo vzorku. Komise pracuje v době mezi 9.00 až 18.00 hod, přestávky mezi hodnocením určuje předseda komise. Degustátor zapisuje každý vzorek do hodnotícího listu. Pořadatel dbá na objektivitu a nestrannost zpracování výsledků.

11. Hodnotící systém

Vzorky se bodují od 1 do 5, kde 1 znamená nejhorší a 5 nejlepší výsledek. Ze všech hodnocení se spočítá aritmetický průměr, který je bodovým hodnocením pro potřeby soutěže.

                                                      12. Kategorizace pochutin.

Vzorky se hodnotí dle základních kategorií uvedených v přihlášce takto: 

1. nápoje (s výjimkou vína) 2. ryby 3. pečivo 4. těstoviny,  5. čokoládové výrobky 6. cukrářské výrobky 7. sýry 8. olivy 9. masné výrobky 10. konzervované uzeniny 11. mléčné výrobky 12. ořechy 13. džemy a marmelády 14. ostatní. U jednotlivých kategorii se budou vytvářet podle potřeby podskupiny. Další kategorie mohou být přidány pořadatelem dle poptávky.

13. Ocenění výrobku

Oceněné výrobky získají diplom a možnost získat hologram – etiketu Top Delikatesa na produkty, případně právo k tisku. Hodnotící komise může výrobek ocenit i přímo, bez soutěže, v případě že má produkt výjimečnou nebo s ničím nesrovnatelnou chuť.

14. Uplatnění hologramu

Vítězové získají certifikát a mohou používat zakoupenou etiketu Top Delikatesa od pořadatele, či si ji mohou sami tisknout po dobu 4 let, na podkladě tohoto certifikátu. Musí však na těchto výrobcích garantovat stále stejnou kvalitu, jako oceněný výrobek. Podmínkou je, že vystaví svůj vítězný produkt na následném veletrhu Víno&Delikatesy a to buď ve společné expozici, či ve vlastním stánku.          

15.Odebrání certifikátu

Certifikát může být během 4 let kdykoliv odebrán v případě, že majitel certifikátu porušil podmínky pro jeho udělení.

16. Způsob zveřejňování výsledků soutěže

Na portálech: www.topdelikatesa.cz,  www.vinodelikatesy.cz, www.vegoprag.cz

Přímo na veletrhu  při slavnostním předání cen, v katalogu veletrhu, pouze v případě včasného tisku a v tiskovém centru veletrhu.